XSQN - SXQN - Xổ Số Quảng Ninh - KQ XS Quảng Ninh

XSMB » XSQN thứ 3 » Xổ số Quảng Ninh 18-5-2021

Mã ĐB 9CK - 3CK - 13CK - 14CK - 6CK - 15CK
ĐB 10448
G.1 01293
G.2 9045343020
G.3 279890159257247576979095193120
G.4 7809089000299163
G.5 422852397168720547885067
G.6 198186590
G.7 33820957
ĐầuĐuôi
05,9,9
1
20,0,8,9
33,9
47,8
51,3,7
63,7,8
7
82,6,8,9
90,0,2,3,7,8
ĐầuĐuôi
2,2,9,90
51
8,92
3,5,6,93
4
05
86
4,5,6,97
2,4,6,8,98
0,0,2,3,89

XSMB » XSQN thứ 3 » Xổ số Quảng Ninh 11-5-2021

Mã ĐB 9CA - 4CA - 8CA - 10CA - 7CA - 12CA
ĐB 57470
G.1 46413
G.2 7346930308
G.3 315833845658820473865065484672
G.4 6636448628824552
G.5 881808069150558316132304
G.6 826058851
G.7 21044774
ĐầuĐuôi
04,4,6,8
13,3,8
20,1,6
36
47
50,1,2,4,6,8
69
70,2,4
82,3,3,6,6
9
ĐầuĐuôi
2,5,70
2,51
5,7,82
1,1,8,83
0,0,5,74
5
0,2,3,5,8,86
47
0,1,58
69

XSMB » XSQN thứ 3 » Xổ số Quảng Ninh 4-5-2021

Mã ĐB 10BS - 7BS - 13BS - 11BS - 1BS - 14BS
ĐB 09580
G.1 29402
G.2 2300894257
G.3 989103736876637040803922674432
G.4 8593232257457621
G.5 499637164054177821334180
G.6 878470881
G.7 85492498
ĐầuĐuôi
02,8
10,6
21,2,4,6
32,3,7
45,9
54,7
68
70,8,8
80,0,0,1,5
93,6,8
ĐầuĐuôi
1,7,8,8,80
2,81
0,2,32
3,93
2,54
4,85
1,2,96
3,57
0,6,7,7,98
49

XSMB » XSQN thứ 3 » Xổ số Quảng Ninh 27-4-2021

Mã ĐB 4BK - 6BK - 3BK - 10BK - 7BK - 12BK
ĐB 49333
G.1 97939
G.2 5531156648
G.3 349254605838462673293719911607
G.4 5602841217591094
G.5 406921737609797194560514
G.6 338395689
G.7 76674627
ĐầuĐuôi
02,7,9
11,2,4
25,7,9
33,8,9
46,8
56,8,9
62,7,9
71,3,6
89
94,5,9
ĐầuĐuôi
0
1,71
0,1,62
3,73
1,94
2,95
4,5,76
0,2,67
3,4,58
0,2,3,5,6,8,99

XSMB » XSQN thứ 3 » Xổ số Quảng Ninh 20-4-2021

Mã ĐB 2BA - 6BA - 1BA - 12BA - 5BA - 15BA
ĐB 05475
G.1 08566
G.2 3153385710
G.3 766485167193211160791004691920
G.4 7051837623658791
G.5 816481128188599099489713
G.6 321756699
G.7 10475937
ĐầuĐuôi
0
10,0,1,2,3
20,1
33,7
46,7,8,8
51,6,9
64,5,6
71,5,6,9
88
90,1,9
ĐầuĐuôi
1,1,2,90
1,2,5,7,91
12
1,33
64
6,75
4,5,6,76
3,47
4,4,88
5,7,99

XSMB » XSQN thứ 3 » Xổ số Quảng Ninh 13-4-2021

Mã ĐB 10AS - 1AS - 9AS - 11AS - 15AS - 4AS
ĐB 29405
G.1 36317
G.2 9198214199
G.3 884118266510594937560844337852
G.4 0292298075004753
G.5 045649807105413037981607
G.6 287955847
G.7 97743621
ĐầuĐuôi
00,5,5,7
11,7
21
30,6
43,7
52,3,5,6,6
65
74
80,0,2,7
92,4,7,8,9
ĐầuĐuôi
0,3,8,80
1,21
5,8,92
4,53
7,94
0,0,5,65
3,5,56
0,1,4,8,97
98
99

XSMB » XSQN thứ 3 » Xổ số Quảng Ninh 6-4-2021

Mã ĐB 13AK - 11AK - 15AK - 7AK - 8AK - 14AK
ĐB 94659
G.1 32768
G.2 3005332214
G.3 824443764605925981345305759774
G.4 3093790096442848
G.5 414563512593661161827360
G.6 947201559
G.7 44450174
ĐầuĐuôi
00,1,1
11,4
25
34
44,4,4,5,5,6,7,8
51,3,7,9,9
60,8
74,4
82
93,3
ĐầuĐuôi
0,60
0,0,1,51
82
5,9,93
1,3,4,4,4,7,74
2,4,45
46
4,57
4,68
5,59

Xổ số Quảng Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Ninh và thuộc Hội đồng kiến thiết miền Bắc.

  • Địa chỉ: Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0313551243

Tham khảo thêm những tiện ích sau: